شاعرانه

ای دیر بدست آمده بس زود برفتی آتش زدی اندر منو چون دود برفتی

عناوین مطالب وبلاگ "شاعرانه"

» فقط واسه اینکه بدونین حرفتون خیلی واسم ارزش داره: :: ۱۳۸٩/٦/۳٠
» اینم از سرنوشت وب ما: :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٥
» my heart will go on :: ۱۳۸۸/۸/۱٩
» ساقی جونم موفقیت تو همه ی آرزوی منه: :: ۱۳۸۸/٧/٢
» افتخار من:آذربایجان :: ۱۳۸۸/٥/۱٦
» ۱۳۸۸/٤/٢٠ :: ۱۳۸۸/٤/٢٠
» عادت: :: ۱۳۸۸/۳/٢٩
» ۱۳۸۸/۳/٢٠ :: ۱۳۸۸/۳/٢٠
» چقدر سخته: :: ۱۳۸۸/٢/٥
» عشق من: :: ۱۳۸۸/۱/٩
» پشیمونم: :: ۱۳۸٧/۱٢/٢۱
» جیگر طلا تولدت مبارک: :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٦
» پل: :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۱
» کلبه: :: ۱۳۸٧/۱٢/٧
» ۱۳۸٧/۱٢/٧ :: ۱۳۸٧/۱٢/٧
» غریبه: :: ۱۳۸٧/۱٢/۱
» کوه: :: ۱۳۸٧/۱٢/۱
» تو... :: ۱۳۸٧/۱۱/۳٠
» دل: :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٩
» ۱۳۸٧/۱۱/٢۸ :: ۱۳۸٧/۱۱/٢۸
» سفر :: ۱۳۸٧/۱۱/٢۸
» دو پنجره : :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٧
» جدایی: :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٧
» همراز: :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٧
» کویر باور: :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٧
» بیا بنویسیم: :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٧
» از خدا خواسته: :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٧

 
 خدمات وبلاگ نويسان-بهاربيست

var now = new Date(); var hours = now.getHours(); var minutes = now.getMinutes(); var seconds = now.getSeconds() var timeValue = "" + ((hours >12) ? hours -12 :hours) timeValue += ((minutes < 10) ? ":0" : ":") + minutes timeValue += ((seconds < 10) ? ":0" : ":") + seconds timeValue += (hours >= 12) ? " P.M." : " A.M." window.status = timeValue; timerID = setTimeout("showtime()",1000); timerRunning = true; } function startclock () { stopclock(); showtime(); }

انواع کـد های جدید جاوا تغیــیر شکل موس